Wat doet Mind Us?

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 1 op de 7  jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3 prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen ook onder jongeren nog groot is. 75% van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar.   
 
MIND Us vindt deze situatie niet acceptabel en wil werken aan verbetering van de mentale gezondheid van jongeren.  
 
Er zijn al veel goede initiatieven. We weten alleen nog onvoldoende wat nodig is en wat wel of niet werkt. Naast optimale toegankelijkheid van behandeling en ondersteuning van jongeren is een brede maatschappelijke aanpak noodzakelijk met aandacht voor de sociale en fysieke omgeving van jongeren (denk aan prestatiedruk, eenzaamheid, onveiligheid of armoede).  
 
Daarom is het belangrijk om in te zetten op het versterken van de jongeren zelf (vergroten weerbaarheid, gezondheidsvaardigheden, bespreekbaar maken door ontwikkelen van toegankelijke en passende hulp) en anderzijds te kijken naar oplossingen en voorzieningen die nodig zijn in de omgeving (wijk, gemeente of landelijk). 

Doelstelling van MIND Us 
Jongeren in Nederland zijn weerbaar, hebben inzicht en grip op hun mentale gezondheid en optimaal toegang tot passende hulp. Ze leven in een omgeving waarin ze begrip ervaren, worden ondersteund, waarmee ze zich verbonden voelen, die ruimte biedt aan hun persoonlijke ontwikkeling en die mentale gezondheid ziet als een collectieve én individuele verantwoordelijkheid. 
 
Focus   
MIND Us richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. We hebben aandacht voor de context waarin jongeren opgroeien en het effect hiervan op hun mentale gezondheid. Jongeren wordt geleerd om klachten te herkennen, deze te bespreken en steun te vragen. In de directe omgeving van jongeren zijn laagdrempelige voorzieningen (fysiek en online) vindbaar en beschikbaar voor onderling contact met (ervaringsdeskundige) leeftijdgenoten en professionele steun bij beginnende klachten.  
 
Programmaplan
Mind Us komt op een bijzonder moment. We leven in een periode waarin ook de maatregelen rondom COVID-19 de cognitieve maar ook sociale ontwikkeling van jongeren ernstig heeft beïnvloed. Door de komst van COVID-19 is er meer aandacht voor het belang van mentale gezondheid. 

Lees hier de korte en de uitgebreide van het programmaplan van MIND Us: