Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Aanpak

Home Aanpak

Wat doet Mind Us?

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 1 op de 7  jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3 prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen ook onder jongeren nog groot is. 75% van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar.  

MIND Us vindt deze situatie niet acceptabel en wil werken aan verbetering van de mentale gezondheid van jongeren.

Er zijn al veel goede initiatieven. We weten alleen nog onvoldoende wat nodig is en wat wel of niet werkt. Naast optimale toegankelijkheid van behandeling en ondersteuning van jongeren is een brede maatschappelijke aanpak noodzakelijk met aandacht voor de sociale en fysieke omgeving van jongeren (denk aan prestatiedruk, eenzaamheid, onveiligheid of armoede).

Daarom is het belangrijk om in te zetten op het versterken van de jongeren zelf (vergroten weerbaarheid, gezondheidsvaardigheden, bespreekbaar maken door ontwikkelen van toegankelijke en passende hulp) en anderzijds te kijken naar oplossingen en voorzieningen die nodig zijn in de omgeving (wijk, gemeente of landelijk).
Doelstelling van MIND Us

Jongeren in Nederland zijn weerbaar, hebben inzicht en grip op hun mentale gezondheid en optimaal toegang tot passende hulp. Ze leven in een omgeving waarin ze begrip ervaren, worden ondersteund, waarmee ze zich verbonden voelen, die ruimte biedt aan hun persoonlijke ontwikkeling en die mentale gezondheid ziet als een collectieve én individuele verantwoordelijkheid.

Focus 

MIND Us richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. We hebben aandacht voor de context waarin jongeren opgroeien en het effect hiervan op hun mentale gezondheid. Jongeren wordt geleerd om klachten te herkennen, deze te bespreken en steun te vragen. In de directe omgeving van jongeren zijn laagdrempelige voorzieningen (fysiek en online) vindbaar en beschikbaar voor onderling contact met (ervaringsdeskundige) leeftijdgenoten en professionele steun bij beginnende klachten.

Actieplan

MIND Us zet zich op drie manieren in voor jongeren om samen met hen te werken aan hun mentale gezondheid:

Binnen de drie leefgebieden van jongeren waarin we samen de meeste impact kunnen maken:

  1. In de wijk en vrijetijdsbesteding.
  2. Op school of in de opleiding.
  3. Online.

Waarbij we ons steeds de vraag stellen:

  • Wat is er nodig? Behoeften van jongeren, input van wetenschappers en beleidsmakers in kaart brengen.
  • Wat is er al? Inventarisatie van aantoonbaar werkende interventies rond mentale gezondheid van jongeren.
  • Wat moet er gebeuren? Strategie en aanpak programma bepalen.

 

Dit alles doen we om op lange termijn de volgende resultaten te zien:

  • Jongeren die hulp nodig hebben kunnen sneller en passendere hulp vinden.
  • Jongeren hebben meer vaardigheden om zichzelf en anderen te ondersteunen, zij ervaren meer veerkracht om met tegenslagen om te gaan.
  • Er is een zichtbare afname in elementen en factoren in de omgeving van jongeren die negatief bijdrage aan hun mentale gezondheid.
  • Minder jongeren hebben crisis- of specialistische zorg nodig

 

Actieplan MIND Us

Resultaten

Het tweede bestaansjaar van MIND Us was een jaar vol mijlpalen en positieve impact. Samen hebben we een begin gemaakt aan het verbeteren van de mentale gezondheid van alle jongeren in Nederland. Hoe? Dat vind je terug in ons jaarverslag:

Download hier het jaarverslag MIND Us 2023