Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Privacybeleid

Disclaimer

Dit is de disclaimer van een website van MIND Us, gevestigd te Amersfoort. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.  

MIND Us sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website(s) van MIND Us, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.   MIND Us mag de websites naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen.

MIND Us is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor MIND Us geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.   Deze website bevat links naar websites van derden.

MIND Us is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.  Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan MIND Us. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MIND Us. Deze kun je aanvragen via e-mail info@mindus.nl.

Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via e-mail info@mindus.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.  

MIND Us is een platform van, voor en door jongeren en opgestart met steun van MIND.

MIND Us
Stationsplein 125
33818 LE Amersfoort

Algemene voorwaaRden

De druk op jongeren is groot en steeds vaker ervaren ze psychische problemen. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun toekomst en de toekomst van de maatschappij. MIND Us werkt aan een gezonde ontwikkeling van jongeren: om kwetsbaar te zijn, te groeien, te leren en te ervaren. Zodat ze weerbaarder worden en grip krijgen en op hun mentale gezondheid.  
 
MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëren we een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. En waar hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid.  

Geen gesponsorde inhoud 
MIND Us is een onafhankelijk platform en publiceert geen gesponsorde berichten, persberichten of andere PR-content; 
MIND Us zal nooit betalen voor inhoudelijke content op de site of in andere kanalen; 
MIND Us doet niet aan linkruil of linkbuildingactiviteiten.  

Regels voor het posten van eventuele reacties 
Een reactie of vraag moet verband houden met het onderwerp: mentale gezondheid van jongeren. 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming of duidelijke bronverwijzing artikelen of reacties van andere sites of bronnen geheel of gedeeltelijk over te nemen. Bij vertalingen moet er een duidelijke bronvermelding zijn; 
Reclame maken voor diensten, producten, evenementen diensten of websites van derden is niet toegestaan. Ook het aanbieden van diensten, producten, evenementen, of websites van derden is verboden evenals het houden van enquêtes of onderzoeken; 
Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische aard zijn niet toegestaan; 
Schelden, onrust stoken, beledigen of op de man spelen zijn niet toegestaan; 
Het plaatsen van privé-informatie, privécorrespondentie of iemands beeltenis zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon is niet toegestaan; 
Misleiding en oplichting zijn niet toegestaan. Anoniem vragen stellen of reageren is mogelijk; 
Het is niet toegestaan van meerdere (valse) identiteiten gebruik te maken. Anoniem vragen stellen of reageren is mogelijk.

Voorbehoud 
MIND Us behoudt zich het recht publicaties en berichten te wijzigen of verwijderen. Reacties die in strijd zijn met de huisregels kunnen worden verwijderd. Herhaaldelijke overtreding van de regels kan betekenen dat een bezoeker wordt uitgesloten van de dienstverlening. 

Auteursrecht 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MIND Us is het bezoekers niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan MIND Us. Indien je gebruik wilt maken van de inhoud, kunt je hiervoor schriftelijke toestemming vragen door een e-mail te sturen aan info@mindus.nl . 

Privacy statement

De druk op jongeren is groot en steeds vaker ervaren ze psychische problemen. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun toekomst en de toekomst van de maatschappij. MIND Us werkt aan een gezonde ontwikkeling van jongeren: om kwetsbaar te zijn, te groeien, te leren en te ervaren. Zodat ze weerbaarder worden en grip krijgen en op hun mentale gezondheid.  

MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëren we een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. En waar hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid.  

Verwerkingsgrondslagen 
 
MIND Us verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:  

Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jou verstrekte gegevens te verwerken.
Je kunt te allen tijde je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken.
Als je je toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden. Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Wij bewaren jouw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Onderstaand vind je meer informatie over welke persoonsgegevens MIND Us van je kan verzamelen en met welk doel.  

Doneren  
Om de betaling uit te voeren vraagt MIND Us je naam, het bedrag, de frequentie en je IBAN-nummer. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). Wij vragen je postadres en telefoonnummer om je per post te informeren over nieuws en acties van MIND Us en om je door middel van telemarketing te benaderen (optioneel).

Indien je doneert aan MIND Us is de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatieovereenkomst. Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving.  Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je met een nieuwsbrief of telemarketing te benaderen als je hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. 

Zakelijk partner  
Om je te benaderen over de mogelijkheden tot zakelijk partnerschap verwerkt MIND Us jouw (zakelijke) contactgegevens. Indien je hier toestemming toe geeft kunnen wij je ook telefonisch, per post of per mail informeren over de diensten en (fondsenwervings)activiteiten van MIND Us.  Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je te benaderen omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. MIND Us bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft dat je niet langer door MIND Us benaderd wenst te worden.  

Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht 
Indien je contact opneemt met MIND Us via het webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording.  

Cookies 
De website(s) van MIND Us plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van MIND Us beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat MIND Us na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. MIND Us gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. 

Doorgeven persoonsgegevens aan derden 
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. 

Jouw rechten 
In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht MIND Us te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je je verzoek per brief richten aan: 

Functionaris voor Gegevensbescherming MIND Us 
Stationsplein 125 
3818 LE Amersfoort 

Of per mail via info@mindus.nl 

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens 
Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan: 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG

Cookiebeleid en voorkeuren