Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Raad van Richting

De Raad van Richting

Bij MIND Us weten we dat jongeren de ware kracht vormen achter onze missie. En om ervoor te zorgen dat zij een duidelijke stem hebben in het besluitvormingsproces, hebben we de Raad van Richting (RvR) in het leven geroepen.

De Raad van Richting vervult een belangrijke rol binnen MIND Us door toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken van ons team en bestuur. Met hun waardevolle inzichten en ideeën sturen ze ons werk en de strategieën die ons bestuur hanteert in de juiste richting. De Raad van Richting bestaat uit zeven enthousiaste jongeren die zich inzetten voor het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren.

Vera Ploegmakers

“Mensen noemen mij vaak een enthousiaste creatieveling. Dit gebruik ik als kracht binnen de Raad van Richting, in combinatie met mijn eigen ervaringen met mentale kwetsbaarheden. Op die manier hoop ik bij te kunnen dragen aan het proces waarin jongeren hun waarde vinden binnen de maatschappij. Samen geven we de wereld kleur.”

Isaac Arnold

“Mentale gezondheid, iets dat hoort bij alle mensen”, maar helaas nog een thema dat nog niet in alle omgevingen genoeg aandacht krijgt. Daar moet verandering in komen en daar zet ik me graag voor in met alle mensen die bewust zijn van het belang van mentale gezondheid.”

 

Cheyenne Baly

“Leven vanuit je innerlijke kracht, dat is de wens die ik voor een ieder heb. Er is voor mij niks mooiers dan hier een steentje aan bij te kunnen dragen en zo ieders lichtje te laten schijnen.”

Hanna Gonsalves

“Samenwerken aan de mentale gezondheid van jongeren is iets waar ik energie van krijg. Door als jongere ervoor te zorgen dat de expertise van jongeren daaraan bijdraagt hoop ik een positieve impact te kunnen maken op het mentale welzijn”

Shane Pattipeilohy

“Bijdragen aan de preventie van mentale gezondheid begint bij het zien, horen en begrijpen van jongeren. Vanuit verbinding wil ik impact maken en de belangrijke stem van jongeren vertegenwoordigen”.

Mariam Ikassrien

“Bijdragen aan de preventie van mentale gezondheid begint bij het zien, horen en begrijpen van jongeren. Vanuit verbinding wil ik impact maken en de belangrijke stem van jongeren vertegenwoordigen”.

“It takes a village to deal with mental health.’ We moeten niet alleen jongeren stimuleren om over hun mentale gezondheid te praten. Dat jongeren hunzelf kwetsbaar moeten durven stellen is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen in het leven van deze jongeren. Door mijn eigen verhaal te delen, hoop ik dat zowel jongeren als hun omgeving de juiste stappen nemen om samen een veilige en een gezonde leefomgeving te creëren. Een omgeving waar jongeren hunzelf makkelijk kwetsbaar durven te stellen, vrede met hun zelf kunnen vinden en goed kunnen helen.

Interesse of meer weten?

Heeft de Raad van Richting jouw nieuwsgierigheid gewekt of wil je simpelweg meer weten over hun betrokkenheid? Neem dan contact op met Amine Bakkali