Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Bestuur

Het BESTUUR

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter werken we in een bestuurssamenstelling waarin de diverse leefwerelden van jongeren vertegenwoordigd zijn.

Foto van Hare Majesteit Koniging Máxima is
© RVD – Z.M. de Koning

Hare Majesteit Koningin Máxima

Erevoorzitter van MIND Us.

 

Wim van der Meeren

Door zijn ruime ervaring in diverse rollen en posities binnen de zorg, waaronder als bestuurder van een ziekenhuis, heeft Wim goed zicht op de dynamiek die speelt binnen de mentale gezondheid. Hij heeft namens CZ aan de basis gestaan van het sociaal hospitaal Den Haag. Hij heeft een groot netwerk opgebouwd binnen de zorg en het sociaal domein. Gepensioneerd en momenteel fotograaf en toezichthouder, o.m. voorzitter van de RvT van Radboud MC.


José Manshanden

José is sinds 2017 directeur van de GGD Amsterdam en vanuit deze functie volop betrokken bij het tegengaan van gezondheidsverschillen en het werken aan preventie. Uiteraard is het verbeteren van de mentale gezondheid een van de speerpunten. Voordat José naar de GGD in Amsterdam kwam, was zij verantwoordelijk voor het brede sociale domein in Utrecht en speciaal belast met de overdracht van nieuwe taken van het Rijk naar de gemeente op het terrein van de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. Van origine is José orthopedagoog en bestuurskundige. Ook heeft zij ruim 10 jaar op het Ministerie van VWS gewerkt in verschillende functies, vooral op het terrein van de publieke gezondheid. Daarnaast is lang lid geweest van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en haar opvolger de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S). In 2015 is zij gekozen tot overheidsmanager van het jaar.

Chris Roelen

Chris is interim manager, consultant en toezichthouder. Hij is gespecialiseerd in strategische marketing, digitale transformatie, merk en reputatie opbouwen, fusies begeleiden en crisismanagement. Vanaf 2019 is hij lid van de Raad van Toezicht van MIND, waar hij tevens voorzitter van de auditcommissie is. Als interimmanager heeft hij o.a. geholpen bij de landelijke introductie van NL-Alert en de totstandkoming van Invest-NL en Invest International.

Arne Popma

Arne is hoogleraar en hoofd van de afdeling voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC waar hij, in samenwerking met Levvel, het wetenschappelijk onderzoek leidt naar verbetering van de (publieke) mentale gezondheidszorg voor jonge mensen, met speciale aandacht voor jongeren die met de rechtspraak in aanraking komen. Hij is voorzitter van de Academische Werkplaats Risicojeugd en van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Hij vertegenwoordigt samen met Vera Naber de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd. Arne is mede-oprichter en bestuurslid van de Beweging van 0, zit in het bestuur van NGO Young in Prison en Stichting Tijd van de Wolf van theatermaakster Alexandra Broeder en is lid van de Raad van Advies bij @ease.

Adnan Tekin

Sinds 2020 is Adnan voorzitter van de MBO Raad, de vereniging van mbo-scholen. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht Stichting Agora en de raad van toezicht Stichting Orion. Tevens is hij lid van de raad van commissarissen van Lysias Advies en voorzitter van de adviescommissie Natuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eerder (2016-2019) was hij gedeputeerde provincie Noord- Holland waar hij de verantwoordelijkheid droeg voor onder andere de portefeuille onderwijs en arbeidsmarkt.

Sharon Dijksma

In 1994 kwam Sharon als jongste Kamerlid tot dan toe naar Den Haag. Ze had als parlementslid verschillende portefeuilles onder haar hoede en werd drie keer staatssecretaris. Uiteindelijk stapte Sharon Dijksma in 2018 over naar de Gemeente Amsterdam, om daar de functie van Wethouder Verkeer en Vervoer te vervullen. Vanaf 2020 is ze burgemeester van Utrecht.

Ouassima Tajmout

Ouassima brak door via radiozender FunX, waar ze na een tijdje radio maken al snel voor de camera stapte. Online is zij nu één van Nederlands bekendste presentatoren. Ouassima voetbalde tot haar 21e op landelijk niveau, maar moest door een blessure het veld verlaten. De mentaliteit van een topsporter zit diep in haar roots gebakken en tekent haar carrièrepad tot nu toe. Zo presenteert ze meerdere kickboks-evenementen en programma’s. De toekomst ziet er zonnig uit voor Ouassima. Naast het presenteren van succesvolle programma’s staat ze ook achter de schermen niet stil. Zo bedenkt Ouassima als content-creator diverse succesvolle (online) formats.

Directeur/bestuurder MIND is toehoorder.