Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Opleiding en onderwijs

Versterken van mentale gezondheid binnen opleiding & onderwijs

Een groot deel van het leven van jongeren speelt zich af op school of op de opleiding die ze volgen. Onderwijs speelt dan ook een cruciale rol in het welzijn van jongeren. En andersom speelt de mentale gezondheid een grote rol in hoe jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren. MIND Us wil onderwijsinstellingen dan ook ondersteunen bij het creëren van een mentaal gezonde leeromgeving voor studenten. Dit doen we door bestaande programma’s te verbinden en te versterken. Om professionals in het onderwijs op weg te helpen heeft MIND Us speciale handreikingen ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en het hoger beroepsonderwijs (hbo). Deze handreikingen zijn samengesteld voor, door en met jongeren. Zij kunnen als beste verwoorden wat er nodig is en wat wel of niet werkt in de praktijk.

handreikingen

Voortgezet onderwijs (vo): Voor professionals in het voortgezet onderwijs hebben we een handreiking samengesteld met praktische tips om de mentale gezondheid van leerlingen te bevorderen. Lees de handreiking voor voortgezet onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo): Studenten in het mbo hebben unieke uitdagingen. Onze handreiking voor mbo-instellingen biedt inzichten en hulpmiddelen om een ondersteunende omgeving te creëren. Lees de handreiking voor mbo.

Hoger beroepsonderwijs (hbo): In het hoger beroepsonderwijs hebben studenten te maken met academische druk. Onze handreiking voor hbo-instellingen helpt bij het creëren van studentenwelzijn. Lees de handreiking voor hbo.

Deze handreikingen zijn een begin. In ons actieplan leest u meer over de kijk van MIND Us op mentale gezondheid binnen het onderwijs en wat ervoor nodig is om dit aan te pakken.

Samen maken we het verschil voor de mentale gezondheid van jongeren in het onderwijs.