ANBI

Stichting MIND Us heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid stichting MIND Us. Stichting MIND Us erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting MIND Us mag je daarom aftrekken bij de aangifte van jouw inkomstenbelasting. Wel moet je kunnen aantonen dat je een gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vind je op de website van de Belastingdienst.

Gegevens stichting MIND us

Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
030-3032311

info@mindus.nl

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)/fiscaal nummer: 863798913
Kamer van Koophandel nummer (KvK) : 85948888

Officiële documenten en werkwijze MIND US

Binnenkort hier te lezen.