Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Wetenschappelijke adviesraad

MIND Us hecht veel waarde aan de kennis en expertise van de wetenschap en ziet een essentiële bijdrage van de diverse vakgebieden om de mentale gezondheid van jongeren in Nederland te verbeteren. 

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een multidisciplinair team dat MIND Us gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van wetenschap rondom de mentale gezondheid van jongeren. 

Door de wetenschap structureel te verbinden aan MIND Us kunnen we een naadloze verbinding creëren tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk van jongeren en hun leefwerelden. 

Wat doet de waR?

De WAR bestaat uit professionals met verschillende (wetenschappelijke) achtergronden en adviseert vanuit verschillende disciplines en vakgebieden. Zo werken de verschillende leden uit de WAR samen om de directie van MIND Us gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid.

De Wetenschappelijke Adviesraad komt 3-6 keer per jaar bij elkaar als geheel. Tevens kunnen individuele leden op basis van hun inhoudelijke expertise worden betrokken en bevraagd bij de verschillende programmaonderdelen.

samenstelling WAR

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat op dit moment uit 2 leden. 

Voorzitter:

  • Prof. Dr. Eveline Crone, hoogleraar Developmental Neuroscince in Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. 

Leden

  • Dr. Yara Toenders, Healthy Start Fellow (postdoctoraal onderzoeker) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

De komende periode gaan we de WAR uitbreiden waarbij de verwachting is dat de WAR eind 2024 bestaat uit 8 tot 10 leden. 

Prof. dr. E.A.M. (Eveline) Crone

Prof. Dr. Eveline Crone (1975) is hoogleraar Developmental Neuroscience in Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is daarnaast werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zij geeft leiding aan het Society, Youth & Neuroscience Connected (SYNC) lab. Haar onderzoeksgroep onderzoekt de ontwikkeling van jongeren van geboorte tot volwassenheid, met een specifieke focus op de adolescentie. Haar onderzoek heeft een science-society benadering; met fundamenteel onderzoek draagt haar lab bij aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals via het jongerenparticipatie Platform YoungXperts. Zij is een van de drie academic leads van het Healthy Start Convergentieprogramma: een initiatief waarbij wordt gewerkt aan de beste condities om optimaal op te groeien door samenwerking tussen wetenschappers en maatschappij.

Prof. Crone is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij is vice-president van de Scientific Council van de European Research Council (ERC), de Europese Commissie’s ‘flagship’ excellentie programma voor innovatieve en grensverleggende wetenschap.

Voor haar onderzoek ontving zij prestigieuze beurzen prijzen, waaronder de VENI-VIDI-VICI en twee ERC beurzen, de Huibregtsen Prijs voor Wetenschap & Maatschappij, de J.C. Ruijgrokprijs, de Junior Heymansprijs en de Hendrik-Mullerprijs voor bijdragen aan de sociale wetenschappen. In 2017 ontving zij op 41-jarige leeftijd de Spinozaprijs, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse Wetenschap. Zij schreef het boek Het Puberende Brein voor het bredere publiek, waarvan inmiddels meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht en het is vertaald in 6 talen.

Yara Toenders (Fellow)

Dr. Yara Toenders is Healthy Start Fellow (postdoctoraal onderzoeker) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze onderzoekt de mentale gezondheid van jongeren en biologische processen die hieraan bijdragen, zoals slaap en hersenontwikkeling. Het Healthy Start Convergentieprogramma waar haar onderzoek deel van uitmaakt, probeert te werken aan optimaal mentaal welzijn van jongeren, door samen te werken met maatschappelijk partners en de ervaring van jongeren mee te nemen in het onderzoek. Ook werkt ze, via het jongerenparticipatieplatform YoungXperts, samen met jongeren aan projecten over grote uitdagingen waar jongeren mee te maken hebben zoals prestatiedruk en sociale ongelijkheid. Yara promoveerde eerder aan de Universiteit van Melbourne, waar ze onderzoek deed naar het ontstaan van depressie bij jongeren en de hersenontwikkeling die daarmee verband houdt.