Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen

Over MIND Us

MIND Us is een nieuwe stichting die zich richt op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en op de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. MIND Us is een platform van, voor en door jongeren en opgestart met steun van MIND.

MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëren we een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. En waar hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid.

Voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen en werkt intensief samen met partners.

Wil je meedoen of meedenken? Laat het ons weten. Ben je tussen de 12 en 27 en heb je ideeën of initiatieven die de moeite van het delen waar zijn? Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.

Hare Majesteit Koningin Máxima is ere-voorzitter van MIND Us. Eerder bezocht Hare Majesteit Koningin Máxima diverse initiatieven in het land gerelateerd aan mentale gezondheid van jongeren.

MIND Us is een platform van, voor en door jongeren en opgestart met steun van MIND, daarnaast zijn nog vele andere partners betrokken.

MIND schrijf je in hoofdletters en us schijf je met een hoofletter U:
MIND Us.

Ik heb psychische hulp of advies nodig

MIND Us richt zich op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkómen van mentale problemen bij jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar en op de beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten.  MIND Us biedt zelf geen individuele hulp of advies. Uiteraard helpen we je graag op weg:

Volwassenen en betrokken naasten
Heb je psychische hulp nodig en/of maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Neem contact op met de hulplijn MIND Korrelatie via 0900-1450 of www.mindkorrelatie.nl. Dit is gratis en anoniem.

Jongeren
Bij Jongeren Hulp Online vind je meer dan 20 hulplijnen die je snel, anoniem en gratis hulp bieden. Via de chat of telefoon. Betrouwbaar en professioneel. Ze staan allemaal voor je klaar met een luisterend oor, deskundig advies en handige tips. www.jongerenhulponline.nl
 
Op deze site vind je naast online hulp ook organisaties bij jou in de buurt waar je laagdrempelig terecht kan.

Wil je meer informatie over mentale klachten, bekijk dan de psychipedia van MIND

Heb je psychische hulp nodig en/of heb je individueel advies nodig van een professionele hulpverlener over jouw privésituatie? Neem contact op met de hulplijn MIND Korrelatie via 0900-1450 of www.mindkorrelatie.nl. Dit is gratis en anoniem.

Ik wil meer weten over donaties aan MIND Us

Wat fantastisch dat jij geld wilt ophalen voor MIND Us. Wil je een actie starten? Neem contact met ons op via info@mindus.nl.

Dankjewel dat je een donatie wilt doen aan MIND Us. Met je donatie help je mee en verbeter je de mentale gezondheid van onze jongeren.  
Doneer via deze link.

Onze stichting is een geregistreerde stichting met de ANBI-status. Daardoor zijn giften aan de stichting onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wil je een gift overmaken via internetbankieren? Dat kan naar IBAN rekeningnummer:
NL44 ABNA 0112665462. Wil je bij het overmaken je naam en e-mailadres invullen bij omschrijving/betalingskenmerk? Dan weten wij van wie de gift komt en kunnen we je laten weten dat je gift goed ontvangen is.

Wat fijn dat jullie ons willen steunen. Neem contact met ons op via info@mindus.nl. We nemen dan graag zo snel mogelijk contact met je op.

Ik ben kunstenaar, schrijver, muzikant, documentaire- of videomaker

Wat goed dat je op een creatieve manier bezig bent met mentale gezondheid. Dit vinden wij ook heel belangrijk. Echter promoten wij dit zelf niet op onze social mediakanalen.

Onze naam aan een project verbinden, doen we met zorg en alleen in lijn met ons actieplan (onze missie en visie). Per individueel project beoordelen wij of het in lijn is met de ambitie van MIND Us. Als je denkt dat jouw project in lijn is met onze ambitie, dan horen wij graag van jou wat je idee is en hoe dit aansluit bij onze missie.

Ik wil iets doen als…

Fijn om te horen dat je met ons wilt meedenken over MIND Us. Het is sowieso heel goed om onze missie uit te dragen in je omgeving en een helpende hand te bieden aan jongeren. Op onze partnerpagina staan mooie initiatieven ter inspiratie.

Maak je je zorgen om de mentale gezondheid van je kind? Neem dan contact op met MIND Korrelatie via 0900-1450 of www.mindkorrelatie.nl. Dit is gratis en anoniem.

We vinden het heel belangrijk dat je je verbonden voelt aan MIND Us.
Ben je tussen de 12 en de 27 jaar en wil je je aansluiten bij de MIND Us Community om ons te helpen bij wat jij nodig hebt? Laat je stem horen via deze link

Wat fijn om te horen dat je je met je kennis en expertise wilt inzetten voor onze missie en ambitie. Vul het contactformulier in dan nemen we contact met je op.   

Neem contact met ons op via het contactformulier op de website. Dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Ik ben student, scholier, docent

Wat goed dat je aan de slag gaat met dit thema voor je school of studieonderzoek. Als het voor jouw gevoel aansluit met de missie en ambitie van MIND Us, kan je contactformulier met ons opnemen. Wij kunnen helaas niet beloven dat wij zelf altijd iets kunnen doen, maar we verbinden je graag met andere initiatieven die bij ons bekend zijn.

Helaas kunnen wij niet iedereen hierbij helpen. Daarnaast werken wij vooral op strategisch niveau binnen de verschillende leefwerelden van jongeren en zijn wij geen kennisinstituut. Als dit interview valt binnen de missie en ambitie van MIND Us, kan je contact met ons opnemen.

Als er beschikbare stageplekken zijn bij MIND Us kan je deze vinden op onze vacatures en stages pagina of via onze sociale media kanalen.

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een handreiking voor het vo/mbo/hbo/wo. Hierin willen we vooral de laagdrempeligheid van het praten over mentale gezondheid benadrukken. Zodra deze af is, zal dit op de website gepubliceerd worden. Wij adviseren je in de tussentijd om te kijken naar de Luister Eens campagne van Diversion. Kijk ook eens op de site van de vo raad, mbo raad en het NJI voor goede voorbeelden

Wij bieden zelf geen lesprogramma’s aan. Er zijn veel andere partijen die dit wel doen. De NJI heeft bijvoorbeeld een databank waarin deze programma’s staan. In deze databank kan je ook filteren op welke behoeften je hebt voor een lesprogramma.

Samenwerken?

Fijn dat je je net als MIND Us inzet voor een mentaal gezonde jeugd. Helaas kunnen wij niet met iedereen samenwerken. Samenwerking doen wij altijd op basis van een aantal criteria. Heb je het gevoel dat het aansluit bij de missie en ambitie van MIND Us? Vul dan het contactformulier in.

MIND Us staat voor het bundelen van krachten en kan niet bestaan zonder samenwerkingen. Wil jij met jouw organisatie samenwerken met MIND Us? Neem dan contact met ons op via info@mindus.nl en beschrijf hierin in het kort hoe je de samenwerking met ons voor je ziet.

Ik organiseer een workshop, congres of bijeenkomst

Wat leuk dat je ons vraagt. We bekijken per workshop, congres of bijeenkomst of we je verder kunnen helpen. Helaas kunnen we niet altijd bij alles aansluiten. Sluit jouw workshop, congres of bijeenkomst aan bij onze doelstellingen vul dan het contactformulier in met tenminste onderstaande gegevens.  

-Datum, tijd en plaats 
-Wie organiseert het event? Welke partners zijn erbij betrokken?
-Wat zou onze bijdrage zijn voor de workshop, congres of bijeenkomst? En hoeveel tijd zijn we kwijt in de voorbereiding
-En een duidelijke omschrijving van de inhoud.

Afhankelijk van de doelgroep en de vraag kunnen we meedenken. Moet aansluiten bij de doelstellingen uit ons actieplan en bijdragen aan de impact die we voor jongeren maken. Om het proces sneller te laten verlopen vragen we je het contactformulier in te vullen en ten minste de volgende gegevens daarin te verwerken.

-Datum, tijd en plaats 
-Wie organiseert het event? Welke partners zijn erbij betrokken
-Wat verwacht je van de spreker? 
-Hoeveel tijd is de spreker eraan kwijt
-En een duidelijke omschrijving van de inhoud.

Ik ben journalist, ik werk bij een omroep

Dat kan zeker. Stuur een mail naar onze persvoorlichter; Annemarie.smith@mindus.nl en beschrijf hierin in het kort hoe je de samenwerking met ons voor je ziet.

Overige vRAGEN

Vul het contactformulier op de site in dan nemen wij contact met jou op.