Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Supportnetwerk jongeren

Ondersteun het supportnetwerk van jongeren

Praten over mentale problemen helpt. Maar het gebeurt nog veel te weinig. Praten over mentale gezondheid moeten we dus voor en met alle inwoners in de gemeente uit de taboesfeer halen. Dat geldt voor zowel jongeren als hun supportnetwerk in de wijk en in hun vrije tijd. Elke jongere komt uitdagingen tegen die hij/zij niet alleen aankan. Een eerste stap om te voorkomen dat deze uitdagingen een probleem worden, is ze kunnen bespreken met mensen uit hun sociale omgeving.

Ter ondersteuning van het supportnetwerk van jongeren komt binnenkort een gratis online leertool beschikbaar. Het is van belang dat organisaties die met jongeren werken mentale gezondheid op hun interne agenda zetten en hun medewerkers/vrijwilligers aansporen om hun kennis hierover te vergroten en proactief het gesprek met jongeren aan te gaan en een luisterend oor te bieden. De tool gaat hier hulp bij geven.