Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Jongeren in gesprek met demissionair staatssecretaris van Ooijen

Fotograaf: Robin Utrecht

Afgelopen vrijdag organiseerde MIND Us in samenwerking met het Ministerie van VWS een dialoogsessie. Tijdens deze sessie gingen jongeren met demissionair staatssecretaris van Ooijen én met elkaar het gesprek aan over hun mentale gezondheid.

Belangrijke thema’s die werden besproken waren de prestatiegerichte samenleving, het (onzekere) toekomstperspectief en de individualisering van de samenleving. Ook de positieve en minder positieve effecten van social media kwamen aan bod: hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat jongeren elkaar vaker fysiek ontmoeten en minder online?

Inhoudelijke gesprekken over trends, eigen ervaringen, de behoefte van jongeren om veerkrachtiger te worden en een mogelijke rol van de overheid leverden mooie inzichten op.

“De mentale gezondheid van jongeren blijft een belangrijk aandachtspunt, waarover we gesprekken vooral ook echt met de jongeren zelf moeten voeren. Elke keer haal ik uit deze gesprekken nieuwe inzichten. Deze keer kwam naar voren dat het belangrijk is dat we de problemen die jongeren ervaren, zoals prestatiedruk en onzekerheid over de toekomst, moeten erkennen en serieus moeten nemen. Het viel me op dat ze ook naar zichzelf keken voor oplossingen, bijvoorbeeld als het ging om hun eigen sociale media gebruik. Waardevolle input die ik met mij meeneem, ” aldus demissionair staatssecretaris van Ooijen.

Amine Bakkali, projectleider MIND Us: “Het is belangrijk dat jongeren gehoord worden én dat hun visie wordt meegenomen bij het vormen van beleid. Zij ervaren tenslotte de last en laten ons inzien dat het noodzakelijk is om hun mentale gezondheid serieus te nemen. Bovendien zijn ze onderdeel van de oplossingen, weten zij wat er in de praktijk wel of niet werkt en kunnen zij als geen ander verwoorden wat er nodig is.”