Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Structurele plek jongeren binnen MIND Us


Hoe kunnen jongeren een structurele plek kunnen krijgen binnen MIND Us? Zijn ze vrijwilliger, ambassadeur, inspirator of geweten? Jongeren en wetenschappers spraken vrijdag 8 juli tijdens Meeting of MINDS uitgebreid over hun betrokkenheid bij MIND US.

Jongeren en wetenschappers kwamen bijeen in Amersfoort om hun expertise en ervaringen te delen. Samen werd een basis gelegd voor een structurele betrokkenheid van jongeren en wetenschappers bij MIND Us.

Wetenschap en praktijk

Tijdens de meeting of MINDS werd uitgebreid gesproken over hoe jongeren een structurele plek kunnen krijgen binnen MIND Us en welke rollen ze daarbij zien voor zichzelf. Zijn ze aanjager, ambassadeur, klankbord, inspirator of geweten? Ook werd er door wetenschappers en jongeren overlegd over het maken van een structurele verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Wij zijn een stuk wijzer geworden. Lees hier het verslag terug.

Wil je de volgende keer ook bij zijn? Meld je dan hier aan:
Jongeren of beleidsmaker/wetenschapper