Support nodig? Jongerenhulponline.nl

Author: romy.migo@wijzijnmind.nl

Werkbezoek laagdrempelige inloopvoorzieningen

Buurtcentrum Sterrenzicht in Utrecht was woensdagochtend 25 januari het toneel voor het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us. Het werkbezoek, georganiseerd in het kader van de mentale gezondheid van jongeren, stond in het teken van initiatieven gericht op laagdrempelige hulp. In Utrecht zijn diverse voorzieningen voor en door jongeren gestart om hen mentaal gezond te laten opgroeien.

“De druk op jongeren is groot en steeds vaker ervaren ze mentale klachten. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun toekomst en de toekomst van de maatschappij”, aldus Frederieke Vriends, directeur van MIND Us. “Om inzicht te krijgen in wat we kunnen doen om dit te veranderen organiseren we samen met jongeren dit soort werkbezoeken. Gemeenten hebben een belangrijke rol te spelen in het versterken van de aanpak in de wijk en het onderwijs. Om tot een goede preventieve aanpak te komen, kunnen gemeentes veel van elkaar leren. Bezoeken zoals deze van vandaag in Utrecht zijn hiervoor erg belangrijk.”

Initiatieven in de spotlights

Tijdens het werkbezoek vertelden vertegenwoordigers van drie initiatieven over wat zij doen voor de mentale gezondheid van jongeren. Zo organiseert GeluksCafés – dat is opgezet samen met jongeren – ontmoetingen op diverse plekken in Utrecht. Studentenvereniging VIDIUS probeert samen met Power by Peers mentale gezondheid bespreekbaar te maken binnen het supportnetwerk van studenten zelf. Ze bieden studenten de cursus Mental Health First Aid (MHFA) aan waarin zij leren de meest voorkomende psychische problemen te signaleren en hierover het gesprek te voeren met elkaar. Het derde initiatief dat tijdens het bezoek aan bod kwam is Wachtverzachter. Wachtverzachter biedt ondersteuning van een getrainde ervaringsdeskundige aan jongeren die op de wachtlijst staan van de geestelijke gezondheidzorg. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan hun herstel vanuit eigen talenten en ontwikkeling. Bij de gesprekken over bovenstaande initiatieven sloten ook jongeren aan om te vertellen over hun ervaringen met deze initiatieven.

Aansluitend was er een rondleiding door het buurtcentrum waar de aanwezigen een korte voorstelling van Strijkplank Poëzie konden zien. Door middel van stand up comedy wil Strijkplank Poëzie mentale gezondheid bespreekbaar maken, met name onder mannen. Ook was er een gesprek georganiseerd met vertegenwoordigers van Garage2020. Garage2020 zet zich in voor hulp die zo goed mogelijk aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Garage2020 heeft gewerkt aan een Strategische Innovatie Agenda Jeugd. Tevens werken ze mee aan het programma Vleuten Versterkt, gericht op prestatiedruk in het onderwijs. Tot slot bezocht koningin Máxima BuKoJoU. Dit gezamenlijke initiatief van buurtteams, stichting KOOS en Jongerenwerk Utrecht richt zich op jongeren die zich neerslachtig of depressief voelen en biedt hen de mogelijkheid om hierover gezamenlijk en met professionals in gesprek te gaan.

Rol van gemeenten

Als afsluiting volgde er een gesprek met jongeren, vertegenwoordigers van de VNG en wethouders uit diverse gemeenten over de rol die gemeenten en de VNG kunnen spelen bij het versterken van initiatieven in de wijk en het onderwijs. Dat ging bijvoorbeeld over laagdrempelige inloopvoorzieningen in de wijk. “Deze zijn zo belangrijk voor jongeren”, ziet Frederieke Vriends. “Veel jongeren vinden het fijn om met iemand te praten die ze verder niet kennen en waar ze geen verplichtingen bij voelen. Het zetten van de eerste stap om het over je problemen te hebben is voor de meeste mensen best lastig. Je wilt het graag zelf oplossen of je durft het er niet met vrienden of familie over te hebben. Dan kan het juist fijn zijn om met iemand te praten die je verder niet kent en waar je geen verplichtingen bij voelt. Zonder wachttijd, zonder doorverwijzing. Een vertrouwde plek bij jou in de buurt of wijk – zoals een inloopvoorziening – waar er altijd iemand met ervaring en kennis voor je klaar zit om over je mentale gezondheid te praten, is dan geweldig en gunnen we eigenlijk alle jongeren in Nederland.”

SportCity doneert lidmaatschap 

‘Kom sporten bij SportCity en geef een up aan iemand die zich even down voelt…’ Met deze oproep start SportCity vandaag hun nieuwe campagne. Via deze campagne steunt SportCity de missie van MIND Us door voor elk nieuw lid een gratis lidmaatschap te doneren aan ‘jongeren die wel een boost kunnen gebruiken’.  

Minimaal 2500 lidmaatschappen voor 6 maanden worden op deze manier verdeeld via partners van MIND Us die dagelijks met jongeren in contact zijn. “We weten uit onderzoek dat sporten kan bijdragen aan een goede mentale gezondheid en het is dan ook heel mooi en bijzonder dat SportCity jongeren die het momenteel zwaar hebben, actief wil helpen door hen via onze samenwerkingspartners een sportlidmaatschap aan te bieden”, vindt Frederiek Vriends, directeur van MIND Us. “Alleen door onze krachten te bundelen kunnen we een vuist maken om jongeren met mentale problemen te ondersteunen.”  

Voorkomen 

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 1 op de 7  jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3 prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen ook onder jongeren nog groot is. 75% van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar. MIND Us vindt deze situatie niet acceptabel en zet zich in om ernstige problemen bij jongeren te voorkomen.  

Steun 

Net als MIND Us, ziet SportCity de toenemende problemen bij jongeren en wil graag bijdragen aan het aanpakken hiervan. Rohit Gulati, directeur van SportCity: “We zijn onwijs blij dat we MIND Us en haar partners kunnen helpen. Sporten kan voor jongeren die het moeilijk hebben, een goede uitlaatklep zijn. We willen ons inzetten om juist voor deze jongeren een plek te zijn waar ze kunnen ontspannen en andere mensen kunnen ontmoeten als ze zin hebben. Een fijne ongedwongen plek waar ze zich thuis voelen. Ons gezamenlijke doel is om zoveel mogelijk jongeren op weg te helpen naar een gezonde toekomst!”  

MIND Us zorgt ervoor dat de lidmaatschappen bij de juiste jongeren terecht komen via de partners waarmee zij samenwerkt. Meer weten over deze actie? Check: www.sportcity.nl/support 

Actieplan MIND Us gepresenteerd

Zichtbare resultaten voor mentale gezondheid jongeren

Plannen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren zijn vertaald in concrete acties en doelstellingen in het MIND Us actieplan ‘Het gaat om jou!’. MIND Us, de stichting die zich actief inzet voor verbetering van de mentale gezondheid van jongeren presenteerde vandaag, 6 december 2022, dit actieplan voor de komende jaren. De acties zijn gericht op zichtbare en aantoonbare resultaten voor de jongeren en sluit aan bij hun leefwereld. Hare Majesteit Koningin Máxima – erevoorzitter van MIND Us – opende de bijeenkomst op Paleis Noordeinde in Den Haag. Ook minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren aanwezig.

Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “We weten allemaal dat de mentale gezondheid van jongeren al geruime tijd onder druk staat. Het probleem is urgent, we moeten aan de slag. Het is de hoogste tijd dat we met elkaar investeren in een samenleving waarin wij de mentale gezondheid van jongeren koesteren, daarin investeren en alles doen om onnodig psychisch leed te voorkomen. Ik hoop dat we vandaag met de bekendmaking van de plannen mensen hebben kunnen inspireren en motiveren om ook in hun werk aan de slag te gaan met het onderwerp.”

Samenwerken en stimuleren

Stichting MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, influencers, beleidsmakers, docenten, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. In het vandaag gepresenteerde actieplan staan concrete acties en doelstellingen die samenwerking tussen bestaande organisaties bevorderen, (vernieuwende) initiatieven stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren vergroten. Naast de presentatie van het plan waren er tijdens de bijeenkomst diverse workshops te volgen over thema’s als mentale gezondheid bespreekbaar maken in de klas, prestatiedruk, echt luisteren, songwriting en het gebruik van social media.

Raad van Richting

Het actieplan van MIND Us richt zich op drie leefgebieden van jongeren waarin samen de meeste impact kan worden gemaakt: in de wijk en vrijetijdsbesteding, op school of in de opleiding en online. Naast de actieve betrokkenheid van jongeren in de uitvoering van het programma als ambassadeur en vrijwilliger is door MIND Us een Raad van Richting – volledig bezet door jongeren – in het leven geroepen. Frederieke Vriends: “Jongeren hebben een centrale rol in ons programma. Want alleen samen met de jongeren kunnen wij zorgen voor een leefomgeving waarin jongeren begrip ervaren, worden ondersteund, waarmee ze zich verbonden voelen en die ruimte biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling. Met de Raad van Richting geven wij de inspraak  van jongeren in ons beleid een extra dimensie. De leden van de Raad van Richting dragen bij aan het realiseren van de doelen van MIND Us en hebben invloed op de strategie en continuïteit van de organisatie. Ook toetsen ze of de bestuurlijke richting overeenkomt met de doelen, missie en visie van MIND Us. MIND Us kan namelijk alleen succesvol zijn als we zichtbaar resultaat voor en passend bij de jongeren realiseren.”

Download hier het actieplan

Koningin Máxima roept in een bijzondere brief jonge mensen met mentale problemen op om daarover te praten mensen om hun heen.

Koningin Máxima roept in een bijzondere brief jonge mensen met mentale problemen op om daarover te praten met mensen om hun heen.
Lees hieronder de brief:

Je bent niet alleen

Onderzoek na onderzoek laat verontrustende cijfers zien over de mentale gezondheid van onze jongeren. Jonge mensen ervaren een steeds hogere druk om te presteren. Faalangst, stress, depressieve klachten en zelfs suïcide; ze nemen helaas toe. En zorgen over (studie)schulden, woningnood of de klimaatcrisis maken het voor veel jongeren lastig om hoopvol te zijn over de toekomst.

In maart hebben we een nieuwe stichting gelanceerd, MIND Us, waar ik erevoorzitter van ben. MIND Us gunt alle jongeren de kans om zich veerkrachtig te ontwikkelen. Dat kan alleen als ze grip krijgen op hun mentale gezondheid en hulp weten te vinden als dat nodig is. Er gebeurt gelukkig al heel veel. Samen met jongeren kijkt MIND Us naar wat er al is en wat effect heeft. Vervolgens gaan we dat wat goed werkt, verbinden en verspreiden. Daarbij sluiten we aan bij de leefwereld van de jongeren zelf; hun school of college, hun wijk met sportclubs en verenigingen en natuurlijk sociale media.

We weten in ieder geval zeker dat snel in actie komen cruciaal is. Hoe eerder we signalen opvangen, hoe groter de kans dat jongeren hun mentale weerbaarheid weer terugvinden voordat problemen té groot worden. Mentale problemen ontstaan immers vaak al op jonge leeftijd. Driekwart ontstaat voor het 25ste levensjaar en de helft zelfs voor het 15de levensjaar.

Tegen de jongeren blijf ik zeggen: praten praten praten. Dat helpt écht. Deel je gevoelens met vrienden, je ouders of andere vertrouwde mensen die dicht bij je staan. Laat het weten als het goed met je gaat en vertel het hun vooral ook als het even iets minder goed gaat. Want je bent niet alleen. Niet elke dag hoeft een tien te zijn. Niet alles wat je doet hoeft te lukken. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Soms is een dag gewoon minder leuk. Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in een rechte lijn.

Tegen alle ouders, leraren, trainers, coaches en rolmodellen zeg ik: u kunt een goed voorbeeld zijn door eerlijk te praten over uw eigen gevoelens. Help onze jongeren goed op weg. Vorm samen een steunnetwerk en help jongeren te leren omgaan met tegenslag, verdriet en stress. Ongetwijfeld kunt u zelf ook weer leren van hen. We moeten eerlijk naar onszelf durven kijken en elkaar helpen de balans in het leven te vinden.

In alle gesprekken die ik heb met jullie, jongeren, hoor en zie ik jullie kracht, kwetsbaarheid en openheid. En ook de worsteling met de hoge verwachtingen die je hebt van jezelf en van het leven. Jullie verdienen onze onvoorwaardelijke steun en hulp om mentaal gezond te blijven. Dat begint heel simpel met een luisterend oor en een eerlijk gesprek.

We kunnen samen zoveel doen om jonge mensen op weg te helpen naar een gezonde toekomst! Op 6 december presenteert MIND Us de plannen voor de komende jaren. U kunt erop rekenen dat jongeren in al onze plannen centraal staan. We gaan dit samen met hen doen. Als u ook meedoet, gaan we samen het verschil maken!

H.M. Koningin Máxima,
erevoorzitter en mede-initiatiefnemer Stichting MIND Us

Brief printen bij de drukker? Voor de brief met snijranden kunt u mailen naar romy.migo@mindus.nl

MIND Us overhandigt routekaart voor influencers

Koningin Maxima spreekt met jongeren over invloed sociale media

Jongeren zitten gemiddeld 160 minuten per dag op sociale media. Sociale media zijn voor hen een plek waar zij contacten opdoen, deze onderhouden en waar zij zich een beeld van het leven en de maatschappij vormen. Sociale media dragen zo bij aan de vorming van de identiteit van jongeren. Tegelijkertijd kan het gebruik van sociale media leiden tot stress, slaaptekort en soms tot psychische klachten.

Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “Wij willen dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Daarom organiseren we met MIND Us themabezoeken zoals deze vandaag op het hoofdkantoor van T-Mobile in Den Haag. We willen met deskundigen maar vooral ook met jongeren praten over zowel de positieve als negatieve invloed van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren.”

Erevoorzitter van MIND Us, Hare Majesteit Koningin Máxima, was dinsdag 27 september ook aanwezig. Tijdens het bezoek liet zij zich informeren door wetenschappers en specialisten over de betekenis van sociale media voor jongeren en sprak zij met influencers en jongeren over hoe mentale gezondheid en social media voor hen samenhangen.

Positieve en negatieve invloeden

Zowel de positieve als negatieve invloeden van sociale media op de mentale gezondheid werden toegelicht. Ook de rol en verantwoordelijkheid van platforms om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen was onderwerp van gesprek en er werd dieper ingegaan op de bijdrage die influencers kunnen leveren in het doorbreken van taboes rondom mentale gezondheid.

Uit eerdere gesprekken die MIND Us hierover voerde met influencers bleek dat er veel behoefte is naar een betere begeleiding naar hulp en ondersteuning bij vragen. MIND Us ontwikkelde speciaal voor de influencers een hulproutekaart. Met deze hulproute kunnen zij volgers die bij hen aankloppen met mentale problemen naar de juiste plek doorverwijzen. Aan de hand van het type probleem en de leeftijd van de jongere kan een influencer zo gericht adviseren waar deze jongere op laagdrempelige wijze extra hulp kan vinden. Koningin Máxima overhandigde het eerste exemplaar aan de aanwezige influencers.

Ben je actief op sociale media en wil je de routekaart ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@mindus.nl.

Koningin Máxima en minister Dijkgraaf bezoeken studenten ontvangstweek in Delft

📸: Robin Utrecht

In gesprek over mentaal welzijn en belang sociaal vangnet

Tijdens de introductieperiode maken jongeren kennis met de stad van hun opleiding, met het verenigingsleven dat deze stad te bieden heeft en ontmoeten ze andere studenten. Voor veel nieuwe studenten is dit een belangrijk moment. MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten woensdagmiddag 24 augustus de activiteitenmarkt van de studentenontvangstweek in Delft en spraken met studenten over hun initiatieven op het gebied van mentaal welzijn.

Minister Dijkgraaf: “De mentale gezondheid van studenten is een urgent thema. Ik vind de cijfers zorgwekkend: veel studenten worstelen met mentale klachten, vooral internationale studenten en biculturele studenten. We gaan meer nadruk leggen op preventie. Zoals studenten weerbaarder en veerkrachtiger maken en zorgen voor een inclusief en steunend studieklimaat. We zien ook dat contact met de onderwijsinstelling en met medestudenten zorgt voor minder stress en meer veerkracht. En persoonlijk contact zorgt ervoor dat studenten sneller aan de bel trekken als het niet goed met ze gaat en vaak vinden ze zo ook beter de weg naar hulp. Hoger onderwijsinstellingen werken samen met de studentenbonden aan preventiemaatregelen. Voor die integrale aanpak studentenwelzijn heb ik de komende jaren jaarlijks € 15 miljoen jaarlijks vrijgemaakt, en € 1 miljoen al in 2022.”

Grip op mentale gezondheid

De OWee, de OntvangstWeek, is de meerdaagse introductie voor alle aankomende eerstejaars bachelorstudenten van de TU Delft, de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Voor master-, uitwisselings- en schakelstudenten organiseert de TU Delft het Introduction Programme (IP). Eén van de doelen van de OWee en het IP is studenten enthousiasmeren zich aan te melden bij één of meerdere verenigingen of deel te laten nemen aan studentenactiviteiten om zo een sociaal vangnet te hebben tijdens hun studietijd.

Koningin Máxima en minister Dijkgraaf bezochten de activiteitenmarkt bij Sport- en Cultuurcentrum X in Delft. Aansluitend spraken ze met studenten en andere direct betrokkenen over hun rol en ieders verantwoordelijkheid om de mentale gezondheid van te bevorderen. Bij dit gesprek sloten onder meer een studentenpsycholoog, een studieadviseur, een docent en diverse onderzoekers aan.

Studenten pakken handschoen op

Koningin Máxima is erevoorzitter van Stichting MIND Us. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Het werkbezoek helpt MIND Us meer inzichten te krijgen over hoe studenten werk maken van het bevorderen van de mentale gezondheid. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Er is onmiskenbaar extra aandacht nodig voor de mentale gezondheid van studenten, blijkt ook uit onderzoek van zowel Trimbos als RIVM. De studentenontvangstweek in Delft geeft ons een geweldige inkijk hoe studenten dit zelf ervaren, welke initiatieven ze zelf gestart zijn en welke ondersteuning universiteiten en hogescholen hen kunnen bieden. Dat studenten zelf de handschoen oppakken is zo waardevol en belangrijk. Heel fijn daar op deze manier verder kennis mee te maken en via dit werkbezoek studenten te motiveren hier zeker mee door te gaan.”

Koningin Máxima heeft de stichting MIND Us in maart gelanceerd na een werkbezoek in Rotterdam. Sinds deze officiële aftrap heeft MIND Us niet stilgezeten. De plannen worden verder uitgewerkt. Daarvoor is MIND Us in gesprek met veel jongeren en worden bestaande initiatieven benaderd en bezocht. In najaar 2022 worden tijdens een event met jongeren de vervolgplannen van MIND Us gepresenteerd.

Structurele plek jongeren binnen MIND Us


Hoe kunnen jongeren een structurele plek kunnen krijgen binnen MIND Us? Zijn ze vrijwilliger, ambassadeur, inspirator of geweten? Jongeren en wetenschappers spraken vrijdag 8 juli tijdens Meeting of MINDS uitgebreid over hun betrokkenheid bij MIND US.

Jongeren en wetenschappers kwamen bijeen in Amersfoort om hun expertise en ervaringen te delen. Samen werd een basis gelegd voor een structurele betrokkenheid van jongeren en wetenschappers bij MIND Us.

Wetenschap en praktijk

Tijdens de meeting of MINDS werd uitgebreid gesproken over hoe jongeren een structurele plek kunnen krijgen binnen MIND Us en welke rollen ze daarbij zien voor zichzelf. Zijn ze aanjager, ambassadeur, klankbord, inspirator of geweten? Ook werd er door wetenschappers en jongeren overlegd over het maken van een structurele verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Wij zijn een stuk wijzer geworden. Lees hier het verslag terug.

Wil je de volgende keer ook bij zijn? Meld je dan hier aan:
Jongeren of beleidsmaker/wetenschapper

Koningin Máxima ontmoet leerlingen en studenten in Beverwijk  

Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van hun studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs (vo) dit voor hun scholieren? MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima sprak woensdag 22 juni in Beverwijk – samen met de minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs, Dennis Wiersma – scholieren, studenten, bestuurders en beleidsmakers over hoe zij omgaan met en investeren in mentale gezondheid.  

📸: Robin Utrecht


Studenten en leerlingen staan onder grote druk. Ze hebben te maken met stress, prestatiedruk, eenzaamheid en zitten in een fase van het leven waarin veel gebeurt. In deze leeftijdscategorie worstelen jongeren regelmatig met hun mentale gezondheid, MIND Us vindt het belangrijk dat hier binnen opleidingen aandacht voor is. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “Het is onmiskenbaar dat er extra aandacht nodig is voor de mentale gezondheid van leerlingen en studenten in het voorgezet onderwijs en het mbo. Scholen zoals het Nova College in Beverwijk zijn een mooi voorbeeld hoe dit ingevuld kan worden en er oprechte aandacht en tijd is voor het welzijn van de studenten. Lekker in je vel zitten is immers een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en je te kunnen ontwikkelen.” 

Co-creatie Gezonde Generatie 

Op het programma van het werkbezoek stond onder meer een rondetafelgesprek over welzijn en mentaal welbevinden op het Nova College en het Kennemer College. De besproken thema’s: wat doen scholen, gemeenten en andere partijen in Beverwijk op het gebied van mentale gezondheid van scholieren/studenten? Is dit voldoende en wat hebben ze de afgelopen tijd gezien op dit thema?  

Ook gingen koningin Máxima en de minister in gesprek met jongeren die deelnamen aan een co-creatie sessie georganiseerd door de Gezonde Generatie. De Gezonde Generatie (een initiatief van de samenwerkende gezondheidsfondsen) bundelt met diverse partijen zoals Unicef, Nederlandse Jeugdraad en Laks de stem van de jongeren. Dit moet leiden tot een gezamenlijk manifest waarin jongeren uitspreken wat ze in het onderwijs nodig hebben voor hun mentale gezondheid.  

In het afrondende gesprek lag de nadruk op hoe er landelijk wordt ingezet om mentale gezondheid van jongeren structureel meer aandacht en plek te geven in het vo en mbo. De Gezonde School aanpak werd hierin belicht. Ook werd besproken wat MIND Us daarin kan betekenen. 

Meer inzicht 

Via dit werkbezoek van koningin Máxima en minister Wiersma aan het Nova College in Beverwijk kreeg MIND Us meer inzichten in hoe mbo’s en middelbare scholen inzetten op het bevorderen van de mentale gezondheid van hun leerlingen en studenten. Ook werd duidelijk hoe de al bestaande Gezonde School aanpak kan helpen om de inzet op dit onderwerp te intensiveren en versterken.  

Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us. Zij heeft de stichting in maart gelanceerd na een werkbezoek in Rotterdam. Sinds de officiële aftrap dit jaar heeft MIND Us niet stilgezeten en worden de plannen verder uitgewerkt. Daarvoor is MIND Us in gesprek met veel jongeren en worden bestaande initiatieven benaderd en bezocht. Het werkbezoek aan Beverwijk past in deze gedachte. In november dit jaar worden tijdens een event met jongeren de verdere plannen en activiteiten van MIND Us gepresenteerd. 

Koningin Máxima bezoekt Hogeschool Leiden

foto: Robin Utrecht

Om meer te horen over initiatieven van hogescholen en universiteiten om de mentale weerbaarheid van studenten te verhogen, bracht Hare Majesteit Koningin Máxima op 18 mei een bezoek aan Hogeschool Leiden. Ze sprak met bestuurders, beleidsmakers én studenten over mooie initiatieven en kansen op het gebied van mentale gezondheid in het hoger onderwijs.

Diverse Leidse partijen tekenden onlangs de Verklaring Studentenwelzijn. Op basis daarvan werd Koningin Máxima tijdens haar werkbezoek geïnformeerd over het welzijn van studenten in deze stad. Koningin Máxima ging verder in gesprek met studenten, van zowel hogeschool als universiteit, over initiatieven die de studenten zelf ondernemen om met hun mentale gezondheid aan de slag te gaan en over de rol die ze hierin van de gemeente, hogeschool en universiteit verwachten. Ook schoof ze aan bij een – op Hogeschool Leiden ontwikkeld – levensvaardighedenspel dat onder meer als doel heeft mentale weerbaarheid bespreekbaar te maken.

Het bezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek over de rol van onderwijsinstellingen in heel Nederland als het gaat om de mentale gezondheid van studenten: wat doen ze op dit moment al, wat is er meer nodig en hoe kunnen de verschillende onderwijsinstellingen samenwerken en van elkaar leren? 

Onder grote druk
Studenten staan onder grote druk. Ze hebben te maken met stress, prestatiedruk en eenzaamheid. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “Studenten zitten in een fase van het leven waarin er veel gebeurt. In deze leeftijdscategorie worstelen jongeren regelmatig met hun mentale gezondheid. Het is belangrijk dat hier binnen opleiding aandacht voor is. Hogescholen en universiteiten moeten zich realiseren dat ze een verantwoordelijkheid hebben om naar studenten om te kijken. Het bezoek van vandaag heeft een heel goed beeld gegeven wat er nodig is voor studenten en hoe het beleid op hogescholen en universiteiten verder verbeterd kan worden. De stem van de studenten is hierin duidelijk gehoord.”

Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us. Zij heeft de stichting in maart gelanceerd na een werkbezoek in Rotterdam. Sinds de officiële aftrap dit jaar heeft MIND Us niet stilgezeten en worden de plannen verder uitgewerkt. Daarvoor is MIND Us in gesprek met veel jongeren en worden bestaande initiatieven benaderd en bezocht. Het werkbezoek vandaag van Koningin Máxima aan Leiden past in deze gedachte. November dit jaar wordt tijdens een event met jongeren de verdere plannen en activiteiten van MIND Us gepresenteerd.

h2: Titel van de tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque in neque est. Vivamus sodales mi at nulla pellentesque rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur in viverra diam. Etiam eu interdum magna. Nullam dapibus orci ac dignissim pharetra. Pellentesque venenatis magna nec odio eleifend, eget malesuada ante gravida. Vestibulum eu tempor sapien. Morbi ac facilisis quam. Donec scelerisque porta nulla, et pretium justo efficitur at. Aliquam ac arcu quam. Nullam eget felis sollicitudin, cursus ante id, gravida leo. Quisque maximus et odio et sodales.

Pellentesque a est id nisi rutrum tempor. Donec sollicitudin iaculis euismod. Duis lacinia ac arcu eu dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam mollis id nulla in hendrerit. Aliquam ac erat vel nunc malesuada malesuada et sit amet felis. Pellentesque mattis bibendum ipsum vel molestie. Praesent ut elementum tellus. Sed feugiat erat vitae venenatis pharetra. Quisque eget mauris tempus, ultricies neque a, cursus odio. Morbi at pretium erat. Vestibulum hendrerit nulla ornare nibh ornare, et interdum orci maximus. Duis gravida nisi ut dui volutpat, dignissim vestibulum quam dictum. Ut semper enim diam, vitae consectetur nulla fermentum tempor.

h3: Titel van de tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque in neque est. Vivamus sodales mi at nulla pellentesque rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur in viverra diam. Etiam eu interdum magna. Nullam dapibus orci ac dignissim pharetra. Pellentesque venenatis magna nec odio eleifend, eget malesuada ante gravida. Vestibulum eu tempor sapien. Morbi ac facilisis quam. Donec scelerisque porta nulla, et pretium justo efficitur at. Aliquam ac arcu quam. Nullam eget felis sollicitudin, cursus ante id, gravida leo. Quisque maximus et odio et sodales.

Pellentesque a est id nisi rutrum tempor. Donec sollicitudin iaculis euismod. Duis lacinia ac arcu eu dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam mollis id nulla in hendrerit. Aliquam ac erat vel nunc malesuada malesuada et sit amet felis. Pellentesque mattis bibendum ipsum vel molestie. Praesent ut elementum tellus. Sed feugiat erat vitae venenatis pharetra. Quisque eget mauris tempus, ultricies neque a, cursus odio. Morbi at pretium erat. Vestibulum hendrerit nulla ornare nibh ornare, et interdum orci maximus. Duis gravida nisi ut dui volutpat, dignissim vestibulum quam dictum. Ut semper enim diam, vitae consectetur nulla fermentum tempor.

h6: Titel van de tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque in neque est. Vivamus sodales mi at nulla pellentesque rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur in viverra diam. Etiam eu interdum magna. Nullam dapibus orci ac dignissim pharetra. Pellentesque venenatis magna nec odio eleifend, eget malesuada ante gravida. Vestibulum eu tempor sapien. Morbi ac facilisis quam. Donec scelerisque porta nulla, et pretium justo efficitur at. Aliquam ac arcu quam. Nullam eget felis sollicitudin, cursus ante id, gravida leo. Quisque maximus et odio et sodales.

Pellentesque a est id nisi rutrum tempor. Donec sollicitudin iaculis euismod. Duis lacinia ac arcu eu dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam mollis id nulla in hendrerit. Aliquam ac erat vel nunc malesuada malesuada et sit amet felis. Pellentesque mattis bibendum ipsum vel molestie. Praesent ut elementum tellus. Sed feugiat erat vitae venenatis pharetra. Quisque eget mauris tempus, ultricies neque a, cursus odio. Morbi at pretium erat. Vestibulum hendrerit nulla ornare nibh ornare, et interdum orci maximus. Duis gravida nisi ut dui volutpat, dignissim vestibulum quam dictum. Ut semper enim diam, vitae consectetur nulla fermentum tempor.

MIND Us is een programma van, voor en door jongeren. Samen met jongeren, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers en wetenschappers creëren we een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Een paar keer per jaar organiseren wij evenementen/activiteiten/bijeenkomsten waarbij jongeren impact geven waarmee MIND Us verder mee aan de slag gaat.

Houd deze pagina of onze sociale media kanalen in de gaten. Zo volg je onze laatste ontwikkeling. En ben je als eerste op de hoogte als wij een volgende event organiseren.

Agenda MIND Us

vorige bijeenkomsten

8 juli 2022
Meetings of MINDS dag

Jongeren en wetenschappers kwamen bijeen in Amersfoort om hun expertise en ervaringen te delen. Samen werd een basis gelegd voor een structurele betrokkenheid van jongeren en wetenschappers bij MIND Us.

Lees hier het verslag en uitkomsten terug.

12 januari 2022
interactieve denksessie ‘De twee gezichten van social media’
xxLees hier het verslag en uitkomsten terug.

1 december 2021
Wetenschappsbijeenkomst
xx


Lees hier het verslag en uitkomsten terug.

26 november 2021
Design day

30 jongeren bespraken wat zij de komende 10 jaar nodig hebben voor hun mentale gezondheid. Dit ging over drie thema’s: onderwijs, eigen omgeving & vrije tijd en social media.

Lees hier het verslag en uitkomsten terug.